coffee-background

Təlim və Xidmət

Təlim Proqramı


Keçirilən yer: Lavazza Təlim Mərkəzi
Məbləği: danışılırTəqvim: planlaşdırılmış tarixlər (boş yerlər olmaqla)
Keçirilən yer: Lavazza Təlim Mərkəzi
Məbləği: danışılırTəqvim: planlaşdırılmış tarixlər (boş yerlər olmaqla)
Keçirilən yer: Lavazza Təlim Mərkəzi
Məbləği: danışılır